آره این آخرشه...

میدونم...

جوابمو نمیدی؟

میدونم...

سکوت کردی؟

میدونم...

محلم نمیزاری؟

میدونم...

دستاتو بهم نمیدی؟

میدونم...

میرسه اون روزی که میخوای برگردی

تلفن رو برمیداری

زنگ میزنی...

بوق

بووق

بوووق

برنمیدارم...

عصبی میشی

فحش میدی

با خودت میگی کلاس گذاشتم...

روز دوم زنگ میزنی

بوووق

بووووق

بوووووق

برنمیدارم...

با خودت میگی غلط بکنم دیگه بش زنگ بزنم...

از جلو کوچمون رد میشی

میبینی حجله یه بنده خدایی رو زدن سر کوچه

دلت میسوزه...

میگی بیچاره جوون بوده

میای نزدیکتر و میبینی

جوان ناکام...

عه!!

اینکه منم بالاخره برگشتی

ببخشید

نمیتونم جلو پات بلند شم

آخه زیر خــــــــــاکم!

دیدی همه چیزم خاک شد؟

عشقم!!!

چقد خوشگل شدی...

مشکی چه بهت میاد

کاش زودتر میمردم

عه...گریه نکن دیگه

التماس میکردم...

میگفتم نرو...

روزای بعدش یادته؟؟؟

التماس میکردم برگردی...

گریه نکن

آخه نمیتونم اشکاتو ببینم...

آخه زیر خـــــــــــــاکم....

آخه نمیتونم بلند شم

چی دارم میشنوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

التماس میکنی برگردم؟؟؟؟؟

عشقــــــــــــــــــــــــــــــم

آروم باش!

"غرورت " نذاشت که زودتر برگردی!!!

آره این اخرشه فوت...

/ 2 نظر / 22 بازدید
زهرا

علییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نفسم چیه؟چی شده عشقم؟؟؟؟؟؟وای بغض گلومو گرفت دیوونه...[ناراحت][گریه][گریه]

دُخــتـــَـــرِ بــَـــهـــــــــٰ‍ارے

ﮔـــﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ... ﺍﺯﮐﻪ, ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﻢ .... ﺍﺯﭼﻪ,ﻧﻤـــــــــﯿﺪﺍﻧﻢ ..... ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕـــﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﮐــــﻪ ﻧﻤــﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟــﯿﻠــﺶ ﮐﯿﺴﺖ, ﭼﯿﺴﺖ ... ﺑﯽ ﺣــــــﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ... ﺧـــــــﺴﺘﻪ ﺍﻡ ... ﺍﺯ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺟﻬـــﺎﻥ .... ﺩﻟـــــــــﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ...